Våra tjänster

Organisationer hanterar idag mängder av information. Att se till att den här informationen är riktig, tillgänglig för de som ska ta del av den och skyddad från obehöriga är idag verksamhetskritiskt. Det finns inga genvägar till hög informationssäkerhet. Att få ledningen att prioritera frågan på agendor, i budgetar och i resursplanering kan vara utmanande. Vi vet hur ni ska gå tillväga för att sätta informationssäkerhet hög(s)t på er agenda.

Vi hjälper er med:

Cyber Security

Idag är majoriteten av den information som hanteras digital. Det innebär att systematiskt informationssäkerhetsarbete mer och mer tenderar att handla om IT-säkerhet. Nyckeln till att lyckas ligger i helheten där styrande principer, organisation, ägarskap och människor är avgörande. Det är här cybersäkerhet kommer in. Vi pratar fortfarande om att höja den digitala informationssäkerheten men tar hänsyn till helheten där IT-säkerhet är viktigt, men inte enskilt. Det är kopplat till allt det som påverkar organisationens förmåga att höja den digitala informationssäkerheten. Oavsett om drivkraften är nya lagkrav att förhålla sig till, direktiv från ledning eller den förändrade omvärlden så hjälper vi er ta ett helhetsgrepp kring frågan.

Informationsklassificering

Vilken information hanterar ni? Vilka risker finns och vilka konsekvenser uppstår vid röjande av informationen ni hanterar? Hur skyddar ni er från att det inte inträffar? Informationssäkerhetsbrister handlar ofta om okunskap hos medarbetare. DirSys hjälper er bygga upp förmågan internt – så att ni kan vidta rätt åtgärder för rätt typ av information.

Kontinuitetsplanering

Dagens IT-samhälle har skapat ett beroende till tekniska lösningar. Vad händer när tekniken strular? För det vet vi med säkerhet att den gör förr eller senare. Vi hjälper er ta fram en plan och rutin för hur ni ska agera när olyckan inträffar. Allt för att verksamheten inte ska stanna upp bara för att tekniken gör det.

GAP-analys

Vad är målbilden med ert informationssäkerhetsarbete? Ni kanske inte vet vart ni vill eller vart ni ska börja? Oavsett om ni vill mäta er mot en ISO-standard eller vill ha en strategisk handlingsplan som löper över tid så hjälper vi er att definiera er målbild och identifiera vilka aktiviteter som tar er mot den. Vi prioriterar rätt typ av insatser utifrån er förmåga.

Vi genomför även en GAP-analys utifrån en övergripande cybersäkerhetsförmåga där vi analyserar de områden som krävs för att arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för det digitala informationssäkerhetsarbetet.

Vill du veta mer om vår best-practice inom informationssäkerhet eller hur vi kan stötta er? Välkommen att ta kontakt med mig, Måns Viktorson.

Måns Viktorson

Måns Viktorson

Seniorkonsult – Informationssäkerhet & IT-management

[email protected]

031-797 44 99

DIGframe

Hur kan informationssäkerhet, digital förvaltning och digitaliseringsarbete bli levande processer i er verksamhet? Med vårt verktyg DIGframe digitaliserar ni ert arbete och samlar all dokumentation på ett och samma ställe. I DIGframe är det enkelt att hålla koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort – allt för att ni ska uppnå kontinuitet i ert arbete. Verktyget bygger på vår metod och best practice som vi filat på och praktiserat hos våra kunder sen starten 2005.

Varför DIGframe?

  • En förvaltningsmodell bör inte vara en hyllvärmare. Med vårt verktyg DIGframe synliggör ni er digitala miljö och tar kontroll över er förvaltning.

 

  • Gör riskanalyser, klassa informationstillgångar och dokumentera registerförteckning enligt GDPR. I DIGframe kan ni ta ett helhetsgrepp kring informationssäkerhetsfrågan.

 

  • Vart befinner ni er i er digitala mognad? Vilka digitaliseringsinsatser pågår eller bör pågå i er organisation? I DIGframe skapar ni förutsättningar för att få ut rätt nyttoeffekter av ert arbete.

 

Ser ni den röda tråden mellan digitaliseringsarbete, digital förvaltning och informationssäkerhet? Om inte så kommer DIGframe hjälpa er med det.

Det här säger våra kunder om oss

“Vi har jobbat med DirSys i olika frågor under många år så det var naturligt att samarbeta i detta projektet eftersom de hjälpt oss med informationssäkerhetsarbetet tidigare. Samarbetet har fungerat jättebra och vi skulle absolut ta hjälp av DirSys igen.”

– Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare, Tjörns Kommun