Personuppgiftshantering

 

 

DirSys AB behandlar personuppgifter för ett antal olika ändamål.

Om du har några frågor kring om, hur eller varför DirSys handskas med just dina personuppgifter, vänligen hör av dig till:

 Privacy@dirsys.com