Vision och Affärsidé

Vision
Vår vision är att göra våra kunder till bra beställare och kloka beslutsfattare.
Vi vill också vara ett pålitligt stöd vid förändring och utveckling av verksamheter med hjälp av IT.
Men framförallt är vår vision att alltid göra allting med tydligt fokus på kundens bästa. Helt oberoende.

Affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda oberoende, strategisk rådgivning till offentlig förvaltning som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av IT.