Ledning

Administration och ekonomiansvarig:
Jörgen Aaröe
031-711 32 63
jorgen.aaroe@dirsys.com

Kund och marknadsansvarig
Jens Ingelsäter
031-711 32 66
jens.ingelsater@dirsys.com