Webinar: Förutspå oönskade händelser – hur ni skapar en systematisk riskhantering för informationssäkerhet

Torsdag den 16:e april 2020

Webinar: Förutspå oönskade händelser – hur ni skapar en systematisk riskhantering för informationssäkerhet

Ett informationssäkerhetsarbete som präglas av punktinsatser kommer aldrig förbättra förmågan att hantera oönskade händelser. Ändå är just punktinsatser en vanlig företeelse hos både offentliga såväl som privata organisationer. Informationstillgångar klassas och tilldelas risker men inga åtgärder genomförs. För att kunna förutspå och proaktivt hantera oönskade händelser krävs en systematisk riskhantering.  

Den 16:e april håller Jakob Hansen och Filip Gårdelöv ett webinar om hur ni lyckas med er riskhantering för informationssäkerhet. 

Under webinaret går vi igenom nycklarna till ett systematiskt riskhanteringsarbete: 

  • Hur ni identifierar möjliga informationssäkerhetsrisker 
  • Hur ni etablerar ett riskhanteringsarbete 
  • Hur ni får kontinuitet i riskhanteringen  

Webinaret vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhetsfrågor och vill frångå punktinsatser som inte leder någonstans. 

Datum för webinarTorsdag den 16 april
TidKl 10 – 10.45

Presentatörer:

Jakob redigerad
Jakob Hansen

Informationssäkerhetskonsult

Filip Gårdelöv
Filip Gårdelöv

Informationssäkerhetskonsult

Välkommen med din anmälan!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse.

Läs vår integritetspolicy här