Digital inspirationsdag: Digitalisering – Informationssäkerhet & IT-förvaltning (IT-governance) med Peab och Orust kommun

17:e september 2020

Digital inspirationsdag: Digitalisering – Informationssäkerhet & IT-förvaltning (IT-governance) med Peab och Orust kommun

Förmågan att kunna prioritera och fatta välgrundade beslut är en avgörande framgångsfaktor för att lyckas inom områdena för digitalisering, informationssäkerhet och IT-förvaltning (IT-governance). Den 17 september bjuder vi in till en digital inspirationsdag där du får ta del av värdefulla erfarenheter från två av våra kunder.

Framgångsfaktorer för Peab och Orust kommun

Vi får under dagen ta del av inspirerande presentationer av Peab och Orust kommun där de delar med sig av hur de lyckats i sitt arbete med digitalisering, informationssäkerhet och IT-förvaltning.

Peab och Orust kommun använder sig av DIGframe® som är DirSys ramverk och koncept för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete.

Vi bjuder också in till värdefullt erfarenhetsutbyte genom olika övningar ledda av DirSys.

Agenda

Intro & interaktiv övning 9.00-9.30

Vi startar med att ta tempen på gruppen genom en interaktiv övning kring ämnena för dagen. Efter föreläsningarna kommer vi presentera och analysera resultatet från undersökningen. Passet leds av Jens Ingelsäter, Strategisk rådgivare på DirSys.

Ordning och reda när det gäller informationssäkerhet och digitalisering 9.30-10.15

Göran Engblom, IT-chef i Orust kommun, berättar om den resa Orust kommun gjort sedan han klev ombord som IT-chef 2017. Vi får veta hur kommunen gått tillväga för att få fart på informationssäkerhetsarbetet och hur de etablerat en styrmodell som gör det möjligt att nå framgång i digitaliseringsarbetet.

Från hyllvärmare till framgångsrik IT-förvaltning 10.30-11.15

Daniel Sanell, Förvaltningsledare på Peab, berättar om den resa Peab gjort inom området för IT-förvaltning och IT-governance. Vi får veta hur allt började och vilka utmaningar som fanns. Därefter berättar Daniel om hur Peab gått tillväga för att införa en ny förvaltningsmodell och vilka effekter och nyttor detta gett.

Summering 11.20-12.00

Vi presenterar och analyserar resultatet från våra interaktiva övningar och summerar vad vi lärt oss under dagen. Passet leds av Jens Ingelsäter, Strategisk rådgivare på DirSys.

Vem bör anmäla sig?

Inspirationsdagen vänder sig till alla organisationer som vill nå framgång inom områdena digitalisering, informationssäkerhet och IT-förvaltning.

Eventet passar dig som är IT-chef, digitaliseringschef, IT-strateg, digitaliseringsstrateg, informationssäkerhetschef, informationssäkerhetssamordnare samt till dig som är förvaltningsledare eller verksamhetsutvecklare.

Datum och tid: 17:e september 2020.
Vi börjar dagen kl 9.00 och avslutar kl 12.00.
Plats: Digitalt via Microsoft Teams Live event
Pris: Gratis

Välkommen med din anmälan!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse.

Läs vår integritetspolicy här 

Relaterat innehåll: