Så tycker Tjörns kommun

 

Så här tycker Tjörns kommun om oss

Första gången vi kom i kontakt med DirSys var 2010, i samband med ett projekt inom Göteborgsregionen. En tid senare behövde vi sammanställa en IT-strategi inför upphandling av en ny IT-plattform. Då sökte vi någon som på ett bra sätt kunde leda arbetet med att samla information som skulle resultera i en kravspecifikation för den nya plattformen. DirSys har ett väldigt bra koncept, eftersom de är ett oberoende konsultbolag. De försöker inte hitta produkter som ska vara lämpliga, istället utgår de från vad verksamheterna efterfrågar och utformar kraven därefter.

Arbetet med IT-strategin och kravspecifikationen inleddes 2011, upphandlingen genomfördes andra halvan av 2012 och i mars 2013 skrev vi avtal. Nu, på våren 2014, är i princip hela verksamheten migrerad i den nya plattformen. DirSys har varit delaktiga under hela resan, det hade varit svårt att klara sig utan dem. Under resans gång har det blivit flera avknoppningar, där vi kunnat utnyttja deras kunskaper inom bland annat eHälsa, trygghetstelefoni och informationsklassning på ett sätt som vi haft svårt att arbeta med annars.

Eftersom DirSys har fokus på kommuner har vi fått ta del av hur andra arbetat på ett mycket professionellt och givande sätt. Deras utredningsmetod gör att man inte är låst till några få områden utan deras förmåga att samla in den information som behövs medförde att vi gemensamt kunde formulera de kravspecifikationer vi ville konkurrensutsätta. Som en följd av att vi fick hjälp att ställa rätt frågor har det aldrig blivit några tveksamheter mellan oss och den valda leverantören om vem som ansvarar för vad. Det har gjort att själva införandeprocessen rullat på väldigt bra. Vi är mycket nöjda!

Göran Engblom, IT-chef, IT- och kvalitetsavdelningen, Tjörns kommun

Kommentera