Så tycker Borås Stad

testbild

 

Så här tycker Borås Stad om oss

När vi skulle upphandla en helt ny IT-plattform till kommunen behövde vi hjälp med  kravmassan i den delen som rörde katalogtjänster – bland annat inloggningar till 10.000 användare. Via kontakter hade vi hört att det fanns bra kompetens hos DirSys och de kom in som resurs i arbetsgruppen. De är duktiga på offentlig upphandling och var ett bra stöd genom hela processen som tog några månader. Tack vare DirSys kunskaper om hur man skapar bra kravställningar bidrog de till att vi fick ett bra underlag i upphandlingen. Dessutom var de en trevlig bekantskap med kundfokus och servicekänsla samt måna om att göra att bra jobb!

Jan Nilsson, IT-strateg och projektledare, Borås Stad

Lämna ett svar