Tobias Hjeltman

TOBIAS HJELTMAN
Projektledare

Tobias arbetar med

Tobias arbetar inom projektledning, projektkoordinering samt metodstöd. Målgruppen är kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Kompetensområden

  • Organisationsteori och förändringsarbete

  • Projektledning och koordinering

  • eBusiness och eGovernment

  • Databaskunskap och programmering

  • Kravhantering

Bakgrund

Tobias har avlagt en filosofie kandidatexamen inom informatik efter att ha studerat programmet Systemvetenskap: Människan, IT och organisation vid Göteborgs universitet. Tobias studerade samverkan kring offentlig IT i sitt examensarbete under våren 2014.

Kontakt

tobias.hjeltman@dirsys.com
031-701 67 55

Kommentera