Sanna Helenius

Sanna Helenius

SANNA HELENIUS
Upphandlingsspecialist

Sanna arbetar med

Sanna arbetar som konsult med specialisering inom upphandling.

I uppdragen kan ingå att arbeta med projektledning, utredningar och upphandlingar. Sanna arbetar som metodstöd och genomför olika former av utredningsuppdrag. I utredningarna kan exempelvis ingå att arbeta med omvärldsbevakning och nulägesbeskrivningar. Sanna arbetar även som metodstöd inom upphandling och stöttar då verksamheter i deras kravarbete, processkartläggning och målbildsanalys.

Kompetensområden

• Upphandling
• Verksamhetsstöd inom Samhällsbyggnad
• Trygghetslarm
• Kravhantering
• Processkartläggning

Exempel på genomförda uppdrag

Under det senaste åren har Sanna bland annat:

• Arbetat med utredningar och etablering av GIS-lösningar
• Genomfört utredningar inom området för trygghetslarm
• Utrett och upphandlat tjänster och lösningar inom IT-drift
• Upphandlat ett flertal verksamhetsprogram och IT-plattformar.

Kontakt

sanna.helenius@dirsys.com
031-701 00 58

Kommentera