Student

DirSys Akademi

På DirSys har vi vår egen akademi, ett traineeprogram för nyutexaminerade IT-studenter. Det är en anställning som fokuserar på utbildning och mentorskap, där du får möjlighet att utvecklas till en självständig konsult inom något av våra affärsområden. Inom ramen för traineeprogrammet får du möjlighet att delta i utbildningar och bedriva självstudier för att fördjupa kunskapen inom området.

 

Traineeprogram 2018
Under hösten 2018 kommer DirSys erbjuda möjligheten att delta i företagets traineeprogram. Traineeprogrammet kommer att sträcka sig över en 12-månadersperiod som är uppdelad i två faser. Initialt under den första perioden kommer du som deltar i programmet få gå bredvid din mentor. I den andra delen kommer du i större utsträckning att få utföra arbete på egen hand.

Examensarbete
Vi erbjuder möjligheten att göra examensarbete hos oss på DirSys! Om du har en egen idé för ett examensarbete inom något av våra områden är du välkommen att kontakta oss. Vi ser gärna att du har en idé som vi sedan utvecklar tillsammans för att hitta ett förslag som är intressant både för dig och för oss.