Kalender

Kalender

Okt
30
tis
DIGFrame – Avancerad Informationssäkerhetsutbildning Göteborg @ DirSys lokaler
Okt 30 heldag

DIGFrame – Avancerad Informationssäkerhetsutbildning (Ort: Göteborg)

DIGFrame är DirSys ramverk för att realisera och stötta våra kunder i förvaltning av IT, digitalisering samt informationssäkerhetsarbete. För dig som befintlig eller blivande kund och användare av DIGFrame Informationssäkerhet vill vi erbjuda dig möjligheten att fördjupa dig i ämnet. Under denna kurs får du som deltagare lära dig metoder och verktyg för att planera, genomföra och följa upp informationssäkerhetsarbetet i din organisations verksamhet. Kursen ger dig en fördjupad kunskap, både teoretisk och praktisk, om hur du kan arbeta med DIGFrame-modellen för att bedriva ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete.
ANMÄL DIG HÄR

 

Syfte

Du kommer att lära dig hur du i DIGFrame-modulen kan 
• Genomföra en informationsklassning 
• Planera och följa upp informationssäkerhetsarbetet 
• Rapportera och följa upp utfall från informationsklassificeringar 
• Få överblick över organisationens personuppgiftshantering genom att skapa och dokumentera registerförteckningar 
• Hantera och följa upp organisations övergripande informationssäkerhetsrisker. 

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är alla som förväntas leda och arbeta med styrmodellen Informationssäkerhet i DIGFrame-modulen. Exempelvis: 
• Systemägare / Informationsägare 
• Informationssäkerhetssamordnare 
• Systemansvarig 

Förkunskaper

Du som deltagare har med fördel en viss grundläggande kunskap i Stratsys. Om du tidigare har genomgått vår grundkurs i DIGFrame är det en fördel, dock inget krav. Är du osäker på om kursen passar dig och din kunskapsnivå är du välkommen att höra av dig. 

Program

Under kursen kommer vi att gå igenom DirSys styrmodell för informationssäkerhet och hur den realiseras i DIGFrame-modulen enligt upplägget nedan. 

Kursanmälan

Datum: Tisdagen den 30 oktober 2018
Kurslärare: Jakob Hansen, Informationssäkerhetskonsult, DirSys
Plats: DirSys lokaler, Första Långgatan 20, 413 28 Göteborg  

Kursavgift: 8 950 kr exkl. moms

ANMÄL DIG HÄR

 

Nov
14
ons
Webinar En kommuns digitaliseringsresa Del 2 – Sjösättning av riktiga e-tjänster
Nov 14 kl. 10:00 – 10:30

När man pratar om service mot medborgare är e-tjänster idag ett naturligt inslag. Målet är att tillgängliggöra tjänster och information, samtidigt som man effektiviserar den egna verksamheten. Dilemmat många upplever vid utveckling av e-tjänster är att de som förstår verksamheten inte förstår IT och de som kan IT inte förstår verksamheten. Hur kan en kommun råda bot på detta och skapa genomslagskraftiga e-tjänstesatsningar?

Den 14:e november kl. 10.00-10.30 går del 2 av stapeln i webinarserien “En kommuns digitaliseringsresa”. Sanna Helenius pratar om e-tjänster och framgångsfaktorer vid etablering av sådana.

Under webinaret kommer du att lära dig:
– Vad en e-tjänst innebär och vilka lösningar som finns på marknaden
– Vad man bör tänka på vid en upphandling eller ett avrop av en e-tjänsteplattform
– Vem som bör vara beställare och vilka i organisationen som ska involveras i denna satsning

Vi diskuterar utifrån två fiktiva kommuner som genomgått en e-tjänstesatsning och presenterar vilka fallgropar och framgångsfaktorer deras olika tillvägagångssätt ledde till.

Dec
5
ons
Utbildning – IT-Upphandling @ DirSys, Göteborg
Dec 5 heldag

IT-upphandling – från behov till en god affär

Upphandling

Låt DirSys upphandlingsspecialist Sanna Helenius guida dig igenom lagen om offentlig upphandling (LOU) och göra dig till en bättre beställare!

Att upphandla varor och tjänster inom IT är komplext och det ställer höga krav på samtliga aktörer i upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare ta del av metoder och verktyg för att kunna ta dig igenom hela upphandlingsprocessen vid införskaffning av IT-varor och tjänster.

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om IT-upphandling och förutsättningar för att kunna genomföra en lyckad upphandling och därmed göra en god affär.

 

Vad utbildningen kommer ge dig

Du får lära dig och får förståelse för:

  • Kort repetition av grunderna inom Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Upphandlingsprocessen från start till mål med fokus på IT-upphandling
  • Utvärderingsmodeller och utvärdering av IT-system
  • Grundläggande avtalshantering inom IT
  • Hur du lyckas med en IT-upphandling

Under kursen kommer vi att gå igenom alla steg i upphandlingsprocessen. Fokus kommer att ligga på vad inom respektive steg som är viktigt att tänka på vid en IT-upphandling.

Program

Kursen är under en dag och uppdelad i tre olika delar. Ladda ner Program IT-upphandling

Målgrupp

  • Inköpare av IT-system t.ex. Verksamhetschef
  • IT-chef/-strateg
  • Upphandlare med ansvar för IT-inköp

Deltagare bör ha en grundläggande förståelse för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och med fördel även ha genomfört en IT-upphandling.

Kursanmälan

Datum: Torsdag den 5:e december 2018

Kurslärare: Sanna Helenius, Upphandlingsspecialist DirSys

Plats: DirSys kontor på Första Långgatan 20 i Göteborg

Kursavgift: 6 700 kr exkl. moms

 

Webinar: En kommuns digitaliseringsresa Del 3 – Kundcenter och centraliserad kundhantering
Dec 5 kl. 10:00 – 10:30

Möjligheter till kommunikation är viktigt då första mötet med medborgaren sätter tonen för hur kommunen uppfattas. Den unga generationen ställer dessutom allt högre krav på direkt kommunikation, under dygnets alla timmar. Hur möter dagens kommun alla dessa krav? Vad kan vi göra på kort respektive lång sikt för att öka både tillgänglighet och kvalité?

Många kommuner genomgår just nu en omstrukturering av sina gränssnitt mot kunder för att bemöta dessa utmaningar. I del 3 av ”En kommuns digitaliseringsresa” kommer Tobias Hjeltman presentera lärdomar från dessa arbeten.

Du kommer under webinaret bland annat att lära dig:
– Vad är kundcenter, servicecenter, en väg in? Vad är det vi vill uppnå?
– Vilka tekniska förutsättningar krävs för ett effektivt arbetssätt inom kundcenter?
– Vilka kanaler, digitala eller befintliga ska prioriteras?
– Hur kan kommuner öka sin tillgänglighet mot slutkunden?

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Dec
18
tis
Webinar: En kommuns digitaliseringsresa Del 4 – Den digitala arbetsplatsen
Dec 18 kl. 10:00 – 10:30

Det talas just nu om arbetsgivarvarumärke, utmaningarna i att locka rätt arbetskompetens och om att öka flexibilitet på arbetsort. Det finns dessutom ett ökat tryck på att kunna arbeta effektivt tillsammans och minska tiden som läggs på ett leta rätt dokument eller rätt version av ett dokument.  Hur ska man tänka för att säkra upp såväl ett effektivt arbetssätt, en transparens samtidigt som ett bevarande säkerställs?  

Den 18:e december kl 10-10.30 går sista delen i vår webinarserie “En kommuns digitaliseringsresa” av stapeln. Jenny Broberg kommer då att prata om den digitala arbetsplatsen utifrån några fiktiva kundexempel, vad de gjort och vilka effekter det gett. Du får med dig tips och erfarenheter kring att införa digital arbetsplats ur flera olika perspektiv.    

Varmt välkommen med din anmälan!