Kalender

Kalender

mar
27
ons
Utbildning – DIGFrame grundutbildning @ DirSys, Göteborg
mar 27 heldag

DIGFrame – grundutbildning

DIGFrame är DirSys ramverk och digitala verktyg för att realisera och stötta organisationer i förvaltning av IT, informationssäkerhets- samt digitaliseringsarbete. Med DIGFrame skapas en tydlig koppling mellan IT och resten av verksamhetens mål och processer.

I vår grundutbildning får du som deltagare ta del av metoder och verktyg för att kunna planera, genomföra och följa upp detta arbete i er organisations verksamhet. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap, både teoretisk och praktisk om hur ni kan nyttja DirSys ramverk DIGFrame.

Vad DIGFrame grundutbildning ger dig

Du får lära dig och får förståelse för:

 • Grundkunskap och introduktion till styrmodellerna i DIGFrame
 • Dokumentera och planera er IT-förvaltning med hjälp av DIGFrame
 • Planera och följa upp digitaliseringsarbetet
 • Rapportera och följa upp utfall från informationsklassificeringar
 • Skapa och dokumentera registerförteckningar

Under utbildningen kommer vi att gå igenom samtliga styrmodeller i DIGFrame enligt upplägget nedan. Fokus kommer att ligga på att på att få lärdom om arbetssätten i DIGFrame-modulen.

Målgrupp

 • Alla som förväntas arbeta med någon av DIGFrames styrmodeller. Exempelvis:
  • Systemägare / Systemansvariga / Systemförvaltare
  • IT-chef / -strateg
  • Informationssägare

Deltagare bör ha en grundläggande kunskap om Stratsys och med fördel även ha varit involverad i organisationens införande av någon av styrmodellerna.

Agenda

Utbildningen är en heldagsutbildning från klockan 09.00-16.00. Ladda ner vårt programblad här.

Kursanmälan

Datum: Onsdag den 27:e mars 2019

Plats: DirSys HQ, Första Långgatan 20, Göteborg

Kursavgift: 6 995 kr exkl. moms

 

mar
28
tor
Utbildning Informationssäkerhet i DIGFrame @ DirSys, Göteborg
mar 28 heldag

Utbildning Informationssäkerhet i DIGFrame 

DIGFrame är DirSys ramverk för att realisera och stötta våra kunder i förvaltning av IT, digitalisering samt informationssäkerhetsarbete. För dig som befintlig eller blivande kund och användare av DIGFrame Informationssäkerhet vill vi erbjuda dig möjligheten att fördjupa dig i ämnet. Under denna kurs får du som deltagare lära dig metoder och verktyg för att planera, genomföra och följa upp informationssäkerhetsarbetet i din organisations verksamhet. Kursen ger dig en fördjupad kunskap, både teoretisk och praktisk, om hur du kan arbeta med DIGFrame-modellen för att bedriva ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. 

Vad utbildningen Informationssäkerhet i DIGFrame ger dig 

Du kommer att lära dig hur du i DIGFrame-modulen kan:

• Hantera och genomföra en informationsklassning
• Planera och följa upp informationssäkerhetsarbetet
• Rapportera och följa upp utfall från informationsklassificeringar
• Få överblick över organisationens personuppgiftshantering
• Hantera och följa upp organisations övergripande informationssäkerhetsrisker 

Målgrupp 

Målgruppen för utbildningen är alla som förväntas leda och arbeta med styrmodellen Informationssäkerhet i DIGFrame. Exempelvis:
• Systemägare / Informationsägare
• Informationssäkerhetssamordnare
• Systemansvarig 

Förkunskaper 

Du som deltagare har med fördel en viss grundläggande kunskap i Stratsys. Om du tidigare har genomgått vår grundkurs i DIGFrame är det en fördel, dock inget krav. Är du osäker på om kursen passar dig och din kunskapsnivå är du välkommen att höra av dig. 

Agenda

Utbildningen är en heldagsutbildning från klockan 09.00-16.00. Ladda ner vårt programblad här.

Kursanmälan

Datum: Torsdagen den 28:e mars 2019
Kurslärare: Jakob Hansen, Informationssäkerhetskonsult, DirSys
Plats: DirSys lokaler, Första Långgatan 20, 413 28 Göteborg  

Kursavgift: 8 950 kr exkl. moms

 

apr
2
tis
Webinar Säkerhetsskyddslagen & NIS-direktivet
apr 2 kl. 10:00 – 10:40

När kravbilden förändras 

Förändras ert informationssäkerhetsarbete? 

I regeringens nya säkerhetsstrategi uttrycks målsättningen att offentliga såväl som privata organisationer ska ha kännedom om hot och risker mot den egna verksamheten. Både hot- såväl som riskbilden har dock förändrats i takt med den digitala utvecklingen. Detta i kombination med nya lagar innebär en ökad kravbild på organisationers informationssäkerhetsarbete. Vad innebär den nya kravbilden för er verksamhet? Och hur bemöter ni den?

Tisdagen den 2:a april kl.10-10.40 sänder vi ett webinar där informationssäkehetskonsulterna Filip Gårdelöv och Nur Nauti ger svar på dessa frågor. Vi tittar på vad lagen säger och vad omvärlden kräver.

Under webinaret kommer du att lära dig:  

 • Vad innebär de nya lagkraven? Vi redogör för NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen.
 • Kopplingen mellan Säkerhetsskyddsanalys och SUA-avtal – vi reder ut begreppen
 • Hur påverkar dessa lagar ert informationssäkerhetsarbete?
 • Hur DirSys modell möjliggör ett systematiskt och proaktivt informationssäkerhetsarbete

Webinaret passar för dig som är involverad i eller leder din verksamhets informationssäkerhetsarbete. Varmt välkommen med din anmälan!

apr
10
ons
Utbildning – IT-Upphandling @ DirSys, Göteborg
apr 10 heldag

IT-upphandling – från behov till god affär

Upphandling

DirSys upphandlingsspecialist Sanna Helenius guidar dig igenom lagen om offentlig upphandling (LOU) och gör dig till en bättre beställare!

Att upphandla varor och tjänster inom IT är komplext och det ställer höga krav på samtliga aktörer i upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare ta del av metoder och verktyg för att kunna ta dig igenom hela upphandlingsprocessen vid införskaffning av IT-varor och tjänster.

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om IT-upphandling och förutsättningar för att kunna genomföra en lyckad upphandling och därmed göra en god affär.

Vad utbildningen kommer ge dig

Du får lära dig och får förståelse för:

 • Kort repetition av grunderna inom Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Upphandlingsprocessen från start till mål med fokus på IT-upphandling
 • Utvärderingsmodeller och utvärdering av IT-system
 • Grundläggande avtalshantering inom IT
 • Hur du lyckas med en IT-upphandling

Under kursen kommer vi att gå igenom alla steg i upphandlingsprocessen. Fokus kommer att ligga på vad inom respektive steg som är viktigt att tänka på vid en IT-upphandling.

Program

Kursen är under en dag och uppdelad i tre olika delar. Ladda ner Program IT-upphandling

Målgrupp

 • Inköpare av IT-system t.ex. Verksamhetschef
 • IT-chef/-strateg
 • Upphandlare med ansvar för IT-inköp

Deltagare bör ha en grundläggande förståelse för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och med fördel även ha genomfört en IT-upphandling.

Kursanmälan

Datum: Onsdag den 10:e april 2019
Kurslärare: Sanna Helenius, Upphandlingsspecialist DirSys
Plats: DirSys kontor på Första Långgatan 20 i Göteborg
Kursavgift: 6 700 kr exkl. moms