Informationssäkerhet

Informationssäkerhet med DIGFrame

Med Informationssäkerhetsmodulen i DIGFrame tar du kontroll över alla de viktiga pusselbitar som är vitala för att bedriva ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete.

Ett urval av dessa pusselbitar är följande:

Digitalisering Informationssäkerhet Informationssäkerhet Förvaltning Digitalisering Informationssäkerhet Förvaltning
  • Fastställ roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för informationssäkerhetsarbetet
  • Få struktur och kontinuitet i arbetet
  • Hantera hela processen med att informationsklassificera och analysera risker knutna till dina informationstillgångar
  • Synliggör insatserna som görs kontinuerligt kopplat till att sänka riskvärden, eller eliminera riskvärden helt och hållet
  • Följ upp ert informationssäkerhetsarbete på ett strukturerat och systematiskt sätt
  • Upprätta och underhåll er registerförteckning i det efterlevnadsarbete som bedrivs för att efterleva GDPR

 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS