Förvaltning av IT

Förvalta er IT med DIGFrame

Med styrmodellen för förvaltning av IT förenklar DIGFrame möjligheterna att hantera organisationens processer, ansvarsområden och IT-stöd. DIGFrame ger en unik överblick över organisationens IT-förvaltning genom att erbjuda ett komplett process- och dokumentationsstöd. Med DIGFrame tar du kontroll över alla de viktiga pusselbitar som behövs för att kunna bedriva ett framgångsrikt förvaltningsarbete.

Digitalisering Informationssäkerhet Informationssäkerhet Förvaltning Digitalisering Informationssäkerhet Förvaltning

Ett urval av dessa pusselbitar är följande:

  • Tydliggöra roller och ansvar mellan verksamheten och IT
  • Få struktur och kontinuitet i arbetet
  • Samla dokumentation och information på ett ställe
  • Synliggöra IT-förvaltningens mål, mått och aktiviteter

 

 

 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS