Digitalisering

Digitalisering med DIGFrame

DIGFrame ger organisationens digitaliseringsarbete rätt styrning med önskad effekt. Med hjälp av styrmodellen kan organisationen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. I DIGFrame finns det även stöd för att utvärdera och följa upp utfallet av eBlomlådan (som är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Digitalisering Informationssäkerhet Informationssäkerhet Förvaltning Digitalisering Informationssäkerhet Förvaltning

Med DIGFrame blir styrmodellen Digitalisering en viktig pusselbit för förutsättningarna till ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Pusselbiten innebär följande:

  • Förbättrad styrningseffekt och legitimitet till arbetet
  • Värdering och uppföljning med hjälp av eBlomlådan
  • Identifikation av förbättringsområden
  • Enklare prioritering och styrning av utvecklingsinsatser
  • Överblick och uppföljning av alla organisationens utvecklingsinsatser

 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS