IT-management

DIGframe

DIGframe® är DirSys ramverk och koncept för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete.

Vi nöjer oss inte med att ta fram hur det ska se ut på pappret. Verklig förändring sker först när varje del av verksamheten har förstått vad som ska göras, hur det ska göras och vid vilken tidpunkt.

DIGframe erbjuder er möjligheten att få uppföljning på alla dessa aktiviteter, en pusselbit som vi av erfarenhet vet ofta saknas.

Vi erbjuder stor flexibilitet där just era unika behov är styrande!

DIGframe-modulen

Digitalisering Informationssäkerhet Informationssäkerhet Förvaltning Digitalisering Informationssäkerhet Förvaltning

DIGframe-modulen gör det möjligt att på ett effektivt vis hantera styrmodeller för IT-förvaltning, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete direkt i ert ledningsstöd.

Detta innebär ett antal fördelar:

  • Förbättrad styrning och måluppfyllelse med hjälp av mätetal
  • Ordning och reda
  • Kontinuitet

På sista raden innebär detta:

  • Att kloka och välgrundade beslut kan fattas
  • Rätt IT till rätt kostnad
  • Avsevärt förbättrad informationssäkerhet
  • Möjlighet att nå målen med digitaliseringsarbetet

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS

Lämna ett svar