Frukostföreläsning informationssäkerhet maj 2019 agenda

Agenda frukostföreläsning informationssäkerhet 22:a maj 2019
Göteborg

Cyber Security

med Tobias Ljunggren
CTO på DirSys

Vad det är som gör tillit så speciellt och unikt i den digitala världen? Och hur skiljer sig den mot den traditionella fysiska världen?  Vår oförståelse kring hur hög säkerhet i den digitala världen uppnås innebär idag ett framgångsrecept för cyberkriminialitet. Hur skyddar vi oss mot detta?   

I den här delen av frukostföreläsningen kommer Tobias Ljunggren presentera:   

  • Hur kan ni som organisation aktivt arbeta med att skydda er mot cyberkriminalitet?   
  • Vilken hjälp beprövade ramverk och processer som t.ex. NIST Cyber SecurityFramework kan ge i detta arbete   
  • Hur definierar ni rätt omfång i ert informationssäkerhetsarbete  
  • Tips på lågt hängande frukter som höjer skyddet mot cyberkriminalitet på ett generellt plan

Informationssäkerhetsarbete i er organisation

med Filip Gårdelöv
Informationssäkerhetskonsult på DirSys

Att från ledningshåll få tid och resurser att arbeta med informationssäkerhetsfrågor är en utmaning vi ofta stöter på hos våra kunder. Filip Gårdelöv presenterar hur du kan skapa rätt förutsättningar för informationssäkerhetsfrågor i din organisation. Under presentationen går vi igenom DirSys best practice och rekommendationer kring:  

  • Informationsklassificering och riskanalys  
  • Genomförande av nulägesanalys   
  • Utformande av styrdokument   

Att dokumentera och skapa kontinuitet

med Jakob Hansen
Informationssäkerhetskonsult på DirSys

Hur ska er organisation skapa en översyn av ert informationssäkerhetsarbete? Och hur skapar ni kontinuitet och uppföljning av de aktiviteter som genomförs? Vi visar verktyget DIGFrame som möjliggör för organisationer att hantera sitt informationssäkerhetsarbete på ett strukturerat och samlat sätt.   

I DIGFrame kan du:   

  • Hantera hela processen – från klassning av informationstillgångar till analys av risker  
  • Efterleva GDPR och dokumentera personuppgiftsbehandlingar   
  • Planera och följ upp åtgärder för er organisations informationssäkerhetsarbete  

Praktisk information om frukostföreläsningen

Plats DirSys lokaler, Första Långgatan 20 i Göteborg
Tid Onsdagen den 22:a maj kl 8-10.00
Frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta:
malin.karlsson@dirsys.com
031-701 67 45

Varmt välkommen med din anmälan!
Avanmälan sker senast 7 dagar innan eventet. Vid utebliven/sen avanmälan debiteras 200 kr. 
I anmälan behöver du fylla i fakturauppgifter men observera att du bara blir fakturerad vid utebliven/sen avanmälan.