Strategi

Strategi

IT-strategi

Vi på DirSys är experter på IT-strategi. I strategiarbetet fokuserar vi på organisationens och verksamheternas övergripande mål. Vi börjar med att identifiera nuläget med dess möjligheter och utmaningar. Vilka förväntningar finns? Därefter fastställer vi en målbild för organisationens IT-användning. För att målbilden ska nås behöver vi också besluta om inriktning och principer samt tydliggöra roller och ansvar.

Arbetet resulterar en väl förankrad strategi med möjlighet att på ett påtagligt vis förbättra IT-effektiviteten. IT blir en strategisk ledningsfråga. Till strategin kopplas styrdokument och handlingsplaner som ger struktur och vägledning i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet.

Det är nu resan inleds på allvar.

IT-arkitektur

Tvingas ni anpassa er till leverantörernas lösningar och produkter? Är ni låsta till speciella tekniker?

Har ni överlappande system eller komponenter som inte fungerar tillsammans? Tvingas ni betala för onödiga och kostsamma integrationer? Hur ligger det till med säkerheten?

DirSys hjälper er att sätta ner foten och att ta kontrollen över er egen plattform och miljö. Samtidigt erhåller ni struktur och en plan för fortsatt utveckling och förbättringar. IT-arkitekturarbetet ger er också möjligt att ställa tydliga krav i samband med upphandlingar. På så sätt säkerställs att framtida system och lösningar kan fungera optimalt i just er miljö.

Leverantörerna ska anpassa sig till er och inte tvärt om. Punkt.

Organisation

Har ni tappat greppet om IT-frågan? Finns det brister när det kommer till leveransen? Har ni en fungerande beställar- och utförarorganisering? Finns det en otydlighet ifråga om roller och ansvar? Hur kan vi minska kostnaderna för drift till förmån för utveckling? Vilken modell eller form av organisation är den rätta?

Frågorna är många. Och komplexa. Och ibland känsliga. Det är här vår erfarenhet kommer in i bilden. Att vi dessutom är en oberoende aktör och rådgivare är också av betydelse i de här sammanhangen.

Vi hjälper er att besvara frågorna och finna rätt väg framåt.

strategi

Lämna ett svar