IT-upphandling

IT-upphandling

Kravarbete

Steg ett: Vad behöver vi? Vilka behov ska täckas? Vilka effekter och mål ska uppnås?

Vilka funktioner krävs av det nya systemet? Hur ska tekniken fungera? De här (och många fler) är frågor som ingår i det kravarbete vi gör tillsammans med våra kunder inför en upphandling. Det ger dig som kund ett pålitligt underlag för att utvärdera olika lösningsförslag och eller leverantörer.

Upphandlingsmodell

DirSys har många års erfarenhet av olika typer av upphandlingar. Våra samlade erfarenheter ligger till grund för den upphandlingsmodell som vi utvecklat. Modellen gör det möjligt för oss att fokusera på varje kunds unika förutsättningar.

Uppföljning

Efter en upphandling är det viktigt att säkerställa kvaliteten i leveransen. Blev det som vi tänkt, är våra användare nöjda, vad fick systembytet för effekter, etc. Vi på DirSys har tagit fram redskap för att utvärdera effekter, kvalitet och måluppfyllelse. När vi är klara får du som kund en slutrapport eller ett kvalitetsdokument.

Lämna ett svar