Välkommen att delta på vårt webbmöte om digital informationshantering!

Välkommen att delta på vårt webbmöte om digital informationshantering!

Arbetet i offentlig sektor genomgår en digital transformation där ärenden förväntas hanteras snabbare, mer effektivt och på ett tillgängligt sätt.
Med det följer att allt mer information hanteras digitalt, i och utanför våra verksamhetssystem.

Hur ska denna information hanteras, synliggöras och bevaras?
Går det att skapa en digital byråkrati som fortfarande är rättssäker?

Under webinaret går vi igenom den förnyade påverkande lagstiftningen inom området och pekar även på de trender som vi ser hos våra kunder.

Anmäl dig och lyssna på när Jenny Broberg Kudryk från DirSys berättar om sina erfarenheter och iakttagelser.

Webbmötet är den 30/5 kl 10:00

https://attendee.gotowebinar.com/register/2061817789120045315