Det finns inga genvägar till bra informationssäkerhet!

Det finns inga genvägar till bra informationssäkerhet!

För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet krävs att ett antal pusselbitar sätts på plats. Stora som små. Men alla behöver finnas där. Det är nämligen inte tillfälligheter som avgör om en organisation kommer lyckas eller misslyckas med arbetet. Det finns inte heller några genvägar. Dock finns det ett antal framgångsfaktorer som bidrar och underlättar starkt i såväl etableringsfasen som i det kontinuerliga arbetet.

Följ med under presentationen där Filip och Jens delar med sig av sina erfarenheter från organisationer som såväl lyckats som misslyckats med sitt informationssäkerhetsarbetet.

DirSys lottade även ut en Chromecast Ultra bland de mötesdeltagare som genomförde vår utvärdering och den lyckliga vinnaren är:
Berndt Hällgren, Luleå